logo

नेपाल सरकार
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग
श्रम तथा रोजगार कार्यालय
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत
S.N. File name view Download
1 बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५
2 श्रम ऐन-२०७४
3 वैदेशिक रोजगार ऐन-२०६४
4 योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन-२०७४
5 बालबालिका सम्बन्धी ऐन-२०४८
6 बोनस ऐन-२०३०
7 बाल श्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन-२०५६
8 ट्रेड-युनियन-ऐन-२०४९
9 बोनस-ऐन-२०३०
10 आर्थिक-कार्यविधि-ऐन-२०५५
11 सार्वजनिक-खरिद-ऐन-२०६३
12 निजामती-सेवा-ऐन–२०४९