logo

नेपाल सरकार
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग
श्रम तथा रोजगार कार्यालय
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत
S.N. File name view Download
1 श्रम नियमावली,२०७५
2 योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली,२०७५
3 बाल श्रम निषेध र नियमित गर्ने नियमावली
4 ट्रेड युनियन नियमावली-२०५०
5 बोनस नियमावली, २०४९
6 आर्थिक-कार्यविधि-नियमावली_२०६४
7 सार्वजनिक-खरिद-नियमावली-२०६४
8 निजामती-सेवा-नियमावली-२०५० का अनुसूचीहरु
9 निजामती-सेवा-नियमावली-२०५०