logo

नेपाल सरकार
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग
श्रम तथा रोजगार कार्यालय
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत
S.N. File name Published Date view Download
1 श्रम स्वीकृति नवीकरणका लागि फाराम भर्ने तरिका Manual _@dofe.gov.np 2078-04-15
2 श्रम स्वीकृतिको स्टीकर प्रिन्ट गर्ने तरिका _@dofe.gov.np 2078-04-15
3 Feims Password reset request form 2077-12-27
4 श्रमिक आपुर्ति गर्न इजाजतको लागि दिने निवेदनको ढाँचा 2077-12-27
5 श्रम अडिट प्रतिवेदनको ढाँचा 2077-12-27
6 घरेलु कामदारकाे स्वघोषणापत्र 2077-12-27