नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग

श्रम तथा रोजगार कार्यालय

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत

सूचना /समाचार
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 श्रमिक आपूर्तिकर्ता इजाजतपत्र नविकरण सम्बन्धी सूचना /समाचार 2079-05-27 विवरण हेर्नुहोस्
2 सुचना सूचना /समाचार 2078-07-26 Admin विवरण हेर्नुहोस्
3 न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी राजपत्र सूचना /समाचार 2078-05-01 Admin विवरण हेर्नुहोस्
4 मौजुदा सूचिमा दर्ता हुन आउने सम्बन्धमा । सूचना /समाचार 2078-04-07 Admin विवरण हेर्नुहोस्
5 कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ! सूचना /समाचार 2078-03-18 Admin विवरण हेर्नुहोस्
6 पुन: श्रम स्वीकृति सम्बन्धि सूचना सूचना /समाचार 2078-03-01 Admin विवरण हेर्नुहोस्
7 निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सूचना /समाचार 2077-12-12 Admin विवरण हेर्नुहोस्
8 अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द रहने सम्बन्धी सूचना सूचना /समाचार 2077-12-09 Admin विवरण हेर्नुहोस्
9 पुनः श्रम स्वीकृतिको सेवा सम्बन्धमा । सूचना /समाचार 2077-12-05 Admin विवरण हेर्नुहोस्
10 भिजिट भिषामा रोजगारीको लागि विदेश गएका वा अलपत्र परेका वा जाने भनी रकम वा राहदानी बुझाएकाहरूलाई अत्यन्त जरुरी सूचना सूचना /समाचार 2077-08-23 Admin विवरण हेर्नुहोस्
11 सेवा सञ्चालन सम्बन्धीको सूचना ! सूचना /समाचार 2077-06-19 Admin विवरण हेर्नुहोस्
12 सेवा सुचारु सम्बन्धमा । सूचना /समाचार 2077-06-04 Admin विवरण हेर्नुहोस्
13 सेवा बन्द रहने बारेको सूचना । सूचना /समाचार 2077-05-29 Admin विवरण हेर्नुहोस्
14 श्रम तथा रोजगार कार्यालय, सुर्खेतको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने उधाेग प्रतिष्ठानहरु तथा रोजगारदाताहरुलाई श्रम अडिट प्रतिवेदन पेश गर्ने बारे सूचना . . . सूचना /समाचार 2077-05-02 Admin विवरण हेर्नुहोस्
15 सेवाग्राहीले जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी प्रोटोकल पालना गर्नुपर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना /समाचार 2077-03-19 Admin विवरण हेर्नुहोस्
16 श्रम अडिट सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना सूचना /समाचार 2077-03-05 Admin विवरण हेर्नुहोस्
17 गुनासो सम्बन्धमा । सूचना /समाचार 2077-01-05 Admin विवरण हेर्नुहोस्