नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग

श्रम तथा रोजगार कार्यालय

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत

मासिक प्रगति विवरण
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 २०७८ सालको माघ महिनाको प्रगति विवरण मासिक प्रगति विवरण 2078-11-02 Admin विवरण हेर्नुहोस्
2 २०७८ साल पुष महिनाको मासिक प्रगति विवरण मासिक प्रगति विवरण 2078-10-02 Admin विवरण हेर्नुहोस्
3 २०७८ साल मंसिर महिनाको मासिक प्रगति विवरण मासिक प्रगति विवरण 2078-09-02 Admin विवरण हेर्नुहोस्
4 २०७८ साल को कार्तिक महिना मासिक प्रगति विवरण मासिक प्रगति विवरण 2078-08-03 Admin विवरण हेर्नुहोस्
5 आश्विन महिनाको प्रगति विवरण मासिक प्रगति विवरण 2078-07-04 Admin विवरण हेर्नुहोस्
6 भाद्र महिनाको प्रगति विवरण मासिक प्रगति विवरण 2078-06-03 Admin विवरण हेर्नुहोस्
7 २०७८ श्रावण महिनाको प्रगति विवरण मासिक प्रगति विवरण 2078-05-01 Admin विवरण हेर्नुहोस्