नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग

श्रम तथा रोजगार कार्यालय

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत

ऐन
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन-२०७४ ऐन 2077-01-13 Admin विवरण हेर्नुहोस्
2 बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ऐन 2076-08-23 Admin विवरण हेर्नुहोस्
3 श्रम ऐन-२०७४ ऐन 2076-08-23 Admin विवरण हेर्नुहोस्
4 वैदेशिक रोजगार ऐन-२०६४ ऐन 2076-08-23 Admin विवरण हेर्नुहोस्
5 बालबालिका सम्बन्धी ऐन-२०४८ ऐन 2076-08-23 Admin विवरण हेर्नुहोस्
6 बोनस ऐन-२०३० ऐन 2076-08-23 Admin विवरण हेर्नुहोस्
7 बाल श्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन-२०५६ ऐन 2076-08-23 Admin विवरण हेर्नुहोस्
8 ट्रेड-युनियन-ऐन-२०४९ ऐन 2076-08-23 Admin विवरण हेर्नुहोस्
9 बोनस-ऐन-२०३० ऐन 2076-08-20 Admin विवरण हेर्नुहोस्
10 आर्थिक-कार्यविधि-ऐन-२०५५ ऐन 2076-02-06 Admin विवरण हेर्नुहोस्
11 सार्वजनिक-खरिद-ऐन-२०६३ ऐन 2076-02-06 Admin विवरण हेर्नुहोस्
12 निजामती-सेवा-ऐन–२०४९ ऐन 2076-02-06 Admin विवरण हेर्नुहोस्