शिर्षक
श्रम नियमावली,२०७५
 1 file(s) 1 पटक डाउनलोड ';
नियमावली २०७७-०१-१३ डाउनलोड
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली,२०७५
 1 file(s) 1 पटक डाउनलोड ';
नियमावली २०७७-०१-१३ डाउनलोड
बाल श्रम निषेध र नियमित गर्ने नियमावली
 1 file(s) 1 पटक डाउनलोड ';
नियमावली २०७७-०१-१३ डाउनलोड
ट्रेड युनियन नियमावली-२०५०
 1 file(s) 1 पटक डाउनलोड ';
नियमावली २०७७-०१-१३ डाउनलोड
बोनस नियमावली, २०४९
 1 file(s) 1 पटक डाउनलोड ';
नियमावली २०७७-०१-१३ डाउनलोड
आर्थिक-कार्यविधि-नियमावली_२०६४
 1 file(s) 1 पटक डाउनलोड ';
नियमावली २०७६-२-६ डाउनलोड
सार्वजनिक-खरिद-नियमावली-२०६४
 1 file(s) 1 पटक डाउनलोड ';
नियमावली २०७६-२-६ डाउनलोड
निजामती-सेवा-नियमावली-२०५० का अनुसूचीहरु
 1 file(s) 1 पटक डाउनलोड ';
नियमावली २०७६-२-६ डाउनलोड
निजामती-सेवा-नियमावली-२०५०
 1 file(s) 1 पटक डाउनलोड ';
नियमावली २०७६-२-६ डाउनलोड